Ukipoliksen biopolttoainehanke saa kehittämisrahaa

Ukipolis Oy:n hanke Ubio mahdolliseksi sai tänään kokoustaneelta Varsinais-Suomen maakuntahallitukselta 35 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa.


Uuteenkaupunkiin on suunniteltu gluteenin-rehun-bioetanolintuotantoyksikkö, jonka toiminta perustuu noin sadan kilometrin säteellä tapahtuvaan vehnän viljelyyn.


Hankkeessa kerätään tietoa biopolttoainetta koskevan EU-direktiivin valmistelusta ja pyritään vaikuttamaan sen sisältöön, jotta suunnitellun kaltainen investointi olisi mahdollista.