Unajanlahden suu aukeaa syksyllä

Järviruoko on peittänyt rantoja ja täyttänyt salmia Unajanlahdella Raumalla. Se on myös hävittänyt Unajanjoen suun maisemasta kokonaan. Pinnan alla tilaa ovat vallanneet uposkasvit. Erityisesti ärviää kasvaa sivullisen silmin uskomattomina kasvustoina. Paikoin se täyttää vesimassan kokonaan.

Ströömissä näkyy selvästi, että Unajanlahden kurkkua ahdistaa. Kapeaa salmea on yritetty avata niittämällä ruovikkoa, mutta apu on lähinnä esteettinen. Merivesi ei pääse kunnolla sisään eikä jokivesi ulos.

Viranomaiset antoivat ruoppaukselle luvan pari vuotta sitten. Kaivuuhommiin päästään syksyllä. Väylää ruopataan kolmessa pätkässä yhteensä vajaat puoli kilometriä. Tavoitteena on saada aikaan puolentoista metrin epävirallinen väylä Unajansalmesta Lillonkariin.

Urakkahinta ilman mahdollisia lisätöitä on noin 50 000 euroa. Siitä on kasassa 85 prosenttia, ja se lähes kokonaan yksityistä rahaa.

Maksajina on puolensataa maanomistajaa ja veneilijää sekä kaupunki noin kymmenen prosentin osuudella. Pienellä riskillä ollaan siis liikkeellä.

Mökkiläisten toivotaan ymmärtävän, että ruoppaus on hyödyksi kaikille.