Uotila voi siirtyä Lyseoon

Juuri valmistuneen rakenne- ja sisäilmatutkimuksen mukaan Lyseon koulurakennuksen tilat soveltuvat Uotilan koulun väistötiloiksi. Tulosten mukaan luokkatiloissa on turvallista työskennellä ja käydä koulua. Liikuntasalin lattiarakenteesta paikallistettiin aikaisemmin tapahtunut kosteusvaurio, joka on aiheutunut vuotavasta ulkoseinän kohdasta. Liikuntasalia voi tutkimuksen tehneen asiantuntijan mukaan käyttää, jos alipaineistuksella estetään ilman pääsy saliin parketin alapuolisesta tilasta. Kaupunki haluaa kuitenkin varmistaa turvallisen oppimisympäristön tekemällä remontin ennen liikuntasalin käyttöönottoa. Salin käyttäjien turvallisuus kuitenkin varmistetaan tekemällä korjaustoimenpiteet ennen salin käyttöönottoa.

Lattian korjauksesta tehdään pikaisesti kustannusarvio ja korjaussuunnitelma.

Liikuntasali on erillään muista opetustiloista ja ilmanvaihdoltaan täysin erillinen yksikkönsä. Jumppasalin remontinkaan aikana eivät epäpuhtaudet pääse kulkeutumaan luokkatiloihin. Korjausten onnistuminen varmistetaan vielä uusilla tutkimuksilla.

Luokkatilat soveltuvat tukijan mukaan hyvin opetuskäyttöön, kunhan huolehditaan normaalista ilmanvaihdon huollosta ja säädöistä sekä turvataan tuloilman

riittävyys lisäämällä luokkatilojen tuloilmalaitteita. Yhdestäkään voc-näytteestä ei löytynyt poikkeavia pitoisuusmääriä vaan ne olivat jopa poikkeavan alhaisia. Myöskään merkkejä asbestista ei löytynyt.

Teknisen tilan konesalista löytyi vesivuodon aiheuttama bakteerilöydös, joka poistetaan puhdistamalla alue ja desinfioidaan se vetyperoksidiliuoksella. Samalla tarkistetaan rakenteet.

Terveysvalvonnan johtaja Tiina Laitala on tutustunut tutkimustuloksiin ja pitää kaupungin ratkaisua vaurioiden korjaamisesta hyvänä. Laitala ei näe estettä koulutyön ja muun toiminnan jatkamiselle Lyseon tiloissa. Terveysviranomainen seuraa tilannetta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti toukokuussa, että Uotilan koulun toiminta siirretään väliaikaisesti Lyseon tiloihin sisäilmaongelmien vuoksi elokuusta alkaen.

Uotilan koulun vanhempainyhdistyksen edustajat ovat olleet mukana Lyseon rakenne- ja sisäilmatutkimuksen työryhmässä ja heille on tiedotettu tuloksista. Lyseo toimii Uotilan koulun väistötilana koulun peruskorjauksen ajan. Tiloissa toimii myös Kansalaisopisto ja liikuntasalia käyttävät lukuisat harrastajaryhmät