Uotilan koulu saa väistötilansa

Uotilan koulu aloittaa ensi lukuvuotensa siirrettävissä väistötiloissa, jotka sijoitetaan Uotilan palloiluhallin kentälle väliaikaisesti.
Rauman kaupunginvaltuusto teki asiasta yksimielisen päätöksen. Kolmeksi vuodeksi hankittaville tiloille myönnettiin samassa yhteydessä 2 miljoonan euron lisämääräraha.
Vaikka ratkaisu oli yksimielinen, ei valtuustossa käyty keskustelu sitä ollut. Osaa valtuutetuista hiersi väistötilojen hankintaan liittyvä menettelytapa, hankinnan korkea kustannus sekä ongelman ratkaisuun kulunut aika.
Uotilan koulu siirtyi viime syksynä entiseen lyseorakennukseen Rauman keskustaan oman koulukiinteistönsä sisäilmaongelmien vuoksi. Osalla oireilu kuitenkin jatkui, joten lopulta päädyttiin uusien väistötilojen hankintaan.
Kaupunginvaltuusto antoi myös periaatteellisen siunauksensa astetta suuremmalle rahaerälle ilman mutinoita. Rauma lupaa sitoutua Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen 6 miljoonan euron rahoitusosuudella vuosien 2014-2016 aikana. Liittymän kokonaiskustannusennuste on 12 miljoonaa euroa.