Uotilan koulutyö jatkuu syksyllä Lyseossa

Rauman kaupunginhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti siirtää Uotilan koulun toiminnan Lyseon tiloihin elokuusta 2013 alkaen. KH hyväksyi myös lautakunnan esityksen Uotilan alueen koulujen peruskorjausten yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tiedoksi merkittiin myös että apulaiskaupunginjohtaja on asettanut työryhmän arvioimaan Uotilan koulujen tulevia tilatarpeita ja nykyisten koulutilojen sopivuutta näihin tiloihin sekä selvittämään vaadittavia toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus päätti pitää seuraavan kokouksensa 10.6. Lyseon tiloissa ja tutustua tuleviin toimenpiteisiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää tiloissa tehtävän riittäviä tutkimuksia ennen koulutyön alkua ja odottaa tutkimustuloksia viipymättä.