UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma on myöntänyt rahoituksen UPM:n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy:n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä.

Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.

- UPM:n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyss, kertoo UPM:n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja Esa Laurinsilta.

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa.