UPM:n työtapaturmat laskivat 40 prosenttia

UPM on onnistunut vähentämään työtapaturmia merkittävästi. Yhtiön työtapaturmat* vähenivät 40 prosenttia vuodessa ohjelmalla, joka käynnistyi vuoden 2012 alussa.

Kolmivuotisella Työturvallisuuden ryhtiliike 2012–2014 -hankkeella on kaksi päämäärää: parantaa UPM:n työturvallisuustuloksia ja estää kuolemaan johtavat onnettomuudet UPM:n toimipaikoilla.

Hankkeen tulokset ylittivät ensimmäisenä vuonna odotukset, kun työtapaturmien määrä putosi vuodessa huomattavasti UPM:n toimipisteissä eri puolilla maailmaa. 

Työturvallisuuden parantaminen on vaatinut merkittäviä muutoksia sekä UPM:n johtamiskäytännöissä että koko organisaation työskentelytavoissa.

Hankkeen onnistumisen avaintekijöitä ovat olleet tarvittavien resurssien varmistaminen ja hankkeen näkyvyys.  

Kansainvälisen työjärjestön ILOn työturvallisuuspäivää vietetään ympäri maailmaa sunnuntaina 28.4. UPM on mukana juhlinnassa ja järjestää samalla yhtiön ensimmäisen työturvallisuusviikon, jonka aikana palkitaan muun muassa työturvallisuustuloksiaan eniten nostaneita tuotantoyksikköjä. Tänä vuonna parhaana parantajana palkitaan UPM Raflatacin Tampereen tehdas.