Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke loppusuoralla

Viime vuoden lokakuussa aloitetut rakentamistyöt Uudenkaupungin meriväylällä ovat pian loppusuoralla. Pilaantuneiden maiden ruoppaus- ja stabilointityöt ovat valmistuneet ja väylän puhtaiden massojen ruoppauskohteista on tehty jo yli puolet. Hankkeen loppuvaiheessa ruopataan ja louhitaan jäljellä olevat kohteet ja toteutetaan väylämerkinnän muutostyöt.

Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä.

Uudenkaupungin meriväylän kulkusyvyys kasvaa hankkeen myötä 10 metristä 12.5 metriin.

Uusi syvempi väylä tulee tehostamaan teollisuuden kuljetuksia. Erityisesti Uudessakaupungissa toimivan Yara Suomi Oy:n tehtaan lannoitteiden kaukoviennin kannalta syvempi väylä on tärkeä, sillä lannoitekuljetuksissa kuljetuskustannusten pieneneminen vaikuttaa merkittävästi tehtaan kilpailukykyyn.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Yara Suomi Oy:n sekä Uudenkaupungin Satama Oy:n kanssa. Hankkeen kustannusarvio on yht. 12,2 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 10,3 miljoonaa. Yara Suomi Oy:n 0,6 miljoonaa ja Uudenkaupungin Satama Oy:n 1,3 miljoonaa euroa.

Hankkeeseen liittyy myös laitureiden parantamisinvestointeja satamassa, joista vastaa Yara Suomi Oy.