Uudenkaupungin uusi syväväylä tehostaa teollisuuden kuljetuksia

Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke on saatu päätökseen. Väylää voivat käyttää nyt kulkusyvyydeltään jopa 12,5 metrin alukset aiemman 10 metrin sijaan, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä erityisesti Yara Suomi Oy:n lannoitteiden vientikuljetuksille. 

Suuremman aluskoon ohella väylän navigointiturvallisuus parantui uusitun väylämerkinnän sekä turvalaitteissa olevien tahdistettujen valolaitteiden myötä.

Hankkeen toteutuskustannukset olivat yhteensä noin 12,9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus oli 11 miljoonaa,Yara Suomi Oy:n 0,6 miljoonaa ja Uudenkaupungin Satama Oy:n 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeeseen liittyi myös laitureiden parantamisinvestointeja satamassa, joista vastasi Yara Suomi.

Ympäristöasiat otettiin hankkeessa huomioon muiden muassa seuraamalla veden laatua, sedimenttien haitta-aineita, sekä pohjaeläimiä ruoppaus- ja läjitysalueilla. Lisäksi seurattiin ruoppaus- ja läjitystöiden vaikutuksia ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen.