Uudenlahden päiväkodin paikkamäärä kasvaa

Viime syksynä päivähoitoon hakeneiden lasten määrä oli niin suuri, että Rauman kaupunki joutui kiireellä raivaamaan uutta päiväkotitilaa. Vuodenvaihteessa Uudenlahden vanhainkoti muutettiin päiväkodiksi ja sinne perustettiin 45 hoitopaikkaa.

Syksystä alkaen päiväkodin paikkamäärää lisätään 27:llä. Tuolloin hoitopaikkoja löytyy 72.

Rauman kasvatus- ja opetuslautakunta joutui tiistaina raivaamaan talousarvioon tilaa nopeasti kasvaneen päiväkodin kiinteistökuluihin. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatus- ja opetustoimen talousarvioon siirretään 155 000 tuhannen euron kate päiväkodin vuokrakustannuksia varten.