Uudentyyppinen tutkimusprojekti Grönlannin jäätiköllä – Posiva mukana

Posiva oli mukana kansainvälisen tutkijaryhmän Grönlannissa toteuttamassa viisivuotisessa tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä jäätikköprosesseista.

Posiva ja sen yhteistyöorganisaatiot ruotsalainen SKB ja kanadalainen NWMO tekivät vuosina 2008 – 2013 yhteistyötä Grönlannin analogiaprojektissa (Greenland Analogue Project, GAP). Projektissa toimi asiantuntijoita, tutkijoita ja tekniikan edustajia kuudesta eri maasta.

Projekti keskittyi tutkimaan vuorovaikutussuhteita jäätikön ja sitä ympäröivien alueiden, niin maanpäällisten kuin maanalaistenkin, välillä. Tutkimusta tehtiin Länsi-Grönlannissa, Kangerlussuaqin kylän läheisyydessä

Saatua tietoa käytetään geologisten loppusijoituslaitosten turvallisuusperusteluissa.

– GAP-projektin tuloksista saimme tietoa siitä, missä ja miten paljon jäätiköllä muodostuu sulavesiä sekä jäätikön pinnalla että jäätikön ja sen alaisen kallion yhtymäkohdassa, ja miten vesi kulkeutuu jäätikön pinnalta sen alle. Projekti tuotti myös täysin uutta tietoa vedenpaineesta jäätikön alla, kertoi Posivan tutkimuspäällikkö Anne Kontula, joka toimi varaprojektipäällikkönä GAP-projektissa.