Uudesta satamatien linjauksesta puhkesi vastarinta Raumalla

Nähtävillä ollut Rauman yleiskaava 2025:n luonnos on kirvoittanut yhteensä 13 asukasmielipidettä, joissa kahdessa on mukana useita allekirjoittajia. Yhteismielipiteet liittyvät Järviluodon satamalaajennuksen uuteen kumipyöräreittiin sekä Vanha-Lahden uuteen asuinalueeseen.

Mielipiteissä kritiikkiä sai myös pohjoisen saariston alueelle esitetty vaihtoehtoinen ulkoilureitti sekä keskustatoimintojen alueen rajauksen suhde Vanhaan Raumaan. Lisäksi vaadittiin, että metsäteollisuusalueen edustan maankäyttö suunnitellaan siten, ettei se heikennä jätevesien sekoittumis- ja laimenemisolosuhteita ja siten Rauman edustan merialueen tilaa.

Yleiskaavatyö jää nyt hetkeksi kesätauolle, jonka aikana odotetaan kaavaluonnosta koskevia viranomaislausuntoja. Syyspuolella alkaa yleisömielipiteiden ja viranomaislausuntojen käsittely.