Uudisrakentaminen vähenee, korjausrakentaminen kasvaa Satakunnassa

Rakennusteollisuuden selvityksen mukaan Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy suhteellisen heikkona kesällä ja alkusyksystä. Rakentamista maakunnassa ovat viimeisen vuoden aikana pitäneet yllä julkiset hankkeet, yksi iso liikerakennuskohde ja osittain asuntotuotanto. Nyt kaikkien rakennustyyppien uudisrakentaminen on vähenemässä. Vain korjausrakentamisen uskotaan kasvavan.

Rakennuttajien mielestä teetettävien töiden määrä supistuu seuraavan puolen vuoden aikana. Talonrakennusurakoitsijat ovat huolestuneita urakkahintojen laskusta ja talonrakennustöiden vähäisestä määrästä. Töiden määrä kuitenkin kasvaa talveen verrattuna. Satakunnan rakennuslupien määrät tosin supistuivat yleisesti viime vuonna.

Satakunnan rakennusmarkkinoiden koko oli runsas miljardi euroa viime vuonna. Ennakkotietojen mukaan maakunnassa aloitettiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä erilaisia talonrakennustöitä, mikä oli lähes 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Aloitettu asuntotuotanto kasvoi viisi prosenttia. Vanhojen osakehuoneistojen hinnat nousivat Porissa viime vuoden aikana 8,5 prosenttia ja Raumalla 12,5 prosenttia.