Uusi informaatioteknologian koulutusohjelma alkaa SAMKissa

Uusi koulutusohjelma vahvistaa Satakunnan automaatioalaa – Informaatioteknologian ylempi AMK-koulutus alkaa SAMKissa Porin yksikössä. Koulutus on täysin englanninkielinen.

– IT-alan toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Työelämästä on tullut vahva sysäys koulutukseen, sanoo informaatioteknologian osaamisaluejohtaja Ari-Pekka Kainu.

Koulutusohjelma tukee myös Satakunnassa vahvaa automaatioteknologian osaamista. IT:n ja automaatiotekniikan välinen raja on monissa kohdin jo lähes olematon.

Informaatioteknologian ala tarvitsee monenlaisia osaajia. Ohjelmistokehittäjien lisäksi alalla tarvitaan esimerkiksi tuotemarkkinoinnin ja asiakastuen ammattilaisia. Kun tehdään investointeja ja kehitetään nykyaikaista bisneslogiikkaa, kokonaisymmärrys esimerkiksi tuotantoprosesseista on tärkeää.

Yksi keskeinen osa Information Technology -koulutusohjelmaa ovat johtamisopinnot. Ylemmät AMK-opinnot ovat myös hyvä paikka verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa hyödynnetään myös koko maailmassa ainutlaatuista kansainvälistä oppimisympäristöä, New Generation Networks -laboratoriota, joka on kehitetty yhdessä laitetoimittajien ja teleoperaattorien kanssa.