Uusi kalastuslaki ei kelpuuta mehupurkein merkittyjä pyydyksiä

Kalastajien on syytä pitää nyt pyydyksensä kunnossa, sillä kalastuksenvalvonta tiukentuu tänä vuonna. Valvontaviranomaiset alkavat ottaa haltuunsa pyydyksiä, joiden merkintävelvollisuus on selvästi laiminlyöty tai jotka ovat muuten laittomia.

Laittomista pyydyksistä kirjoitetaan tapauskohtaisesti sakko. Esimerkiksi puutteellisesta merkinnästä ei enää välttämättä siis selviä huomautuksella.

Kalastuslaki tiukentui jo huhtikuussa 2012, minkä jälkeen pyydykset on tullut merkitä tarkemmin lain 33 §:n mukaisesti: Vesistössä, jossa voi olla vesiliikennettä, merkkilipun on oltava 1,2 metriä korkeassa salossa.

Merkistä tulee löytyä muun muassa kalastajan yhteystiedot ja heijastin. Merkintöjen vähimmäisvaatimukset on kirjattu kalastusasetuksen 16 §:ään.

– Valvonnassa lähdemme nyt siitä, että kalastajat tuntevat uudet vaatimukset. Yleisin puute on se, että pyydysten merkitsemisestä puuttuvat kalastajan yhteystiedot, Metsähallituksen erätarkastaja Tommi Suonpää sanoo.

Verkkoja, katiskoita tai muita pyydyksiä ei enää voi vesiliikennealueella merkitä esimerkiksi tyhjillä mehupurkeilla. Lunastetut kalastusoikeutta osoittavat pyydysmerkit tulisi olla uloimman lippusalon yhteydessä tarkastettavissa ilman pyydyksen nostamista.

Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan pyydysten merkitsemisen laiminlyönti oli 2014 yleisin kalastusrike.