Uusi laki siirtää toisen asteen kuraattorit Rauman kaupungin palkkalistoille

Raumalla, toisen asteen oppilaitoksissa toimii yhteensä kolme kuraattoria, Winnovassa kaksi ja lukiossa yksi. Yhdellä kuraattorilla on hoidettavanaan noin 700 opiskelijan asiat. Tilanne on tällä haavaa kohtuullinen.

Uusi laki opiskeluhuollosta tuli voimaan viime elokuussa. Laki on lisännyt kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille sekä kuraattorin että psykologin palvelut.

Raumalla kaupunki ostaa tällä hetkellä kuraattoripalvelut Winnovalta. Toistaiseksi kuraattorit ovat Winnovan työntekijöitä, mutta jo kesäkuussa tilanne muuttuu. He siirtyvät vanhoina työntekijöinä kaupungin palvelukseen.

Winnovassa työskentelevät kuraattorit Jenni Juntunen ja Anne Pennanen ovat huolissaan tulevasta muutoksesta.

– Koulun kesäloma-aikana kuraattorien työpanosta käytetään kaupungin osoittamissa yksiköissä. Yleensä olemme kesäisin ja loma-aikoina tehneet kehitystyötä. Se jäänee nyt jatkossa vähemmälle.

Uuden lain mukaan opiskeluhuollon painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevässä, yhteisöllisessä opiskeluhuollossa. Kuraattorien työn tulisikin painottua juuri siihen.

– Toiveena on, että kuraattoritoiminta säilyy matalan kynnyksen tukena.

Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta.