Uusia havainnekuvia julki Rauman kauppakeskuksesta

Uusia havainnekuvia Rauman kauppakeskushankkeesta on tullut julki alueen asemakaavoituksen etenemisen myötä. Kanalin Länsirannan asemakaavamuutos tulee ensi viikolla Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston käsittelyyn.

Esityslistamateriaaleihin kuuluvat muun muassa tuoreet viitesuunnitelmat, jotka ovat Sigge Arkkitehdit Oy:n laatimia. Havainnekuvissa kauppakeskuksen julkisivun päämateriaaliksi on nimetty teräslevy, joka on sävytetty kuparinväriseksi joko maalaamalla tai rappaamalla.

Julkisivu sisältää myös paljon lasipinta-alaa joko kirkkaana tai tummanharmaana. Tummanharmaa on niin ikään talon pelti- ja teräsosien sävyvalinta.

Kaavoitusjaostolle esitellään Kanalin Länsirannan kaavaehdotus, kaavaselostus, rakentamistapamääräykset sekä muu valmistelumateriaali ensi viikon tiistaina 16. joulukuuta. Esittelijän pohjaehdotusta ei jaostolle ole annettu etukäteen, vaan jaosto päättää kaavaan liittyvistä jatkotoimenpiteistä kokouksessa tehtävän esittelyn perusteella.