Uusien hakemusten virta päivähoitoon on jatkuva

Päivähoidossa olevia lapsia oli Raumalla tämän vuoden elokuussa 1 380, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 1 190. Nähtävissä on erityisesti 1–2-vuotiaiden lasten kasvanut hoitopaikkakysyntä. Hoitoon tuodaan myös entistä enemmän alle yksivuotiaita lapsia.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Eeva Koskisen mukaan taustalla on sekä ikäluokkien suurentuminen että päivähoidon suosion kasvu.

– Pienten lasten vanhemmat hakeutuvat aktiivisesti työelämään ja opiskelemaan. Lisäksi niin sanottujen virikepaikkojen hakeminen on yleistynyt, Koskinen taustoittaa.

Vastaavanlaista tilannetta elettiin Raumalla jo viime vuonna. Tuolloin Uudenlahden entisestä vanhainkodista saatiin nopealla aikataululla tilat, joihin perustettiin kaksi alle kolmevuotiaiden lasten ryhmää ja yksi yli kolmevuotiaiden ryhmä.

72 uuden paikan myötä tilanne helpottui huomattavasti, mutta se on Koskisen mukaan edelleen haastava.

– Palvelurakenteen monipuolistaminen on työn alla niin Raumalla kuin valtakunnallisestikin. Esimerkiksi osa-aikatyyppistä kerhotoimintaa tarvittaisiin enemmän.

Tällä haavaa raumalaisista päivähoitolapsista 37,5 prosenttia on osaviikkohoidossa. Monille yhdeksän hoitopäivän lapsille paikkatarve ei ole vanhempien töistä johtuvaa, vaan esimerkiksi lomautuksen tai äitiysloman aikana lapsen halutaan jatkavan päiväkodissa, koska sen ajatellaan rikastuttavan lapsen elämää.

Koskisen mielestä olisi toivottavaa, että erityisesti näiden lasten perheille annettaisiin nykyistä enemmän valinnan mahdollisuuksia.

– Kiva kerhotoimintakin olisi heille usein riittävää, Koskinen pohtii.