Uusikaupunki ja Laitila tähtäävät kohti hiilineutraalia kuntaa

Varsinais-Suomessa resurssiviisaus ja kiertotalous ovat nousseet tärkeiksi keinoiksi hillitä ilmastonmuutosta. Maakuntastrategiassa visioidaan toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisasta ja hiilineutraalia maakuntaa.

Uusikaupunki, Mynämäki, Masku ja Laitila ovat osana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanketta sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin.

Kiertotalouden on arvioitu tuovan Suomelle jopa 2,5 miljardin kasvumahdollisuudet.

– Varsinais-Suomessa maatalous ja elintarviketuotanto ovat keskeisessä roolissa ja ravinnekierron sekä biokaasutuksen lisääminen ovat vahvasti esillä. Esimerkiksi Ravinneneutraalit kunnat -hankkeessa etsitään keinoja ravinteiden tehokkaampaan käyttöön, summaa Varsinais-Suomen liiton luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap maakunnan erityispiirteitä kiertotaloustyössä.

Varsinais-Suomen yritysten yhteistyötä kiertotalouden saralla edistää syyskuussa alkanut maakunnallinen FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) Varsinais-Suomi -hanke, jossa etsitään ja vauhditetaan teollisia symbiooseja.