Uuteenkaupunkiin nousee uusia alueverkon pylväitä

Paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden omistama Satavakka rakennuttaa Uudessakaupungissa Sannon ja Ketunkallion sähköasemien välille runsaat kaksi kilometriä uutta voimalinjaa.

Alueverkon metalliristikkopylväitä pystytetään parhaillaan. Käyttöönotto ajoittuu toukokuun puoliväliin, jolloin suurjänniteverkon sähkönjakelu korvataan kahden viikon ajan keskijännitteellä.

Käyttöönotto on ajoitettu Yaran seisakin aikaan, jolloin teollisuuden tai kaupungin sähkönjakeluun ei pitäisi kohdistua ylimääräisiä keskeytyksiä.

Vahvistetulla johtoyhteydellä parannetaan sekä Uudenkaupungin sähkönjakelun toimitusvarmuutta että mahdollisuuksia vastata teollisuuden kasvavaan energiantarpeeseen.