Uuteenkaupunkiin rakennetaan uutta voimalinjaa

Uudessakaupungissa Sannon ja Ketunkallion sähköasemien välille rakennetaan 2,2 km uutta 110 kV alueverkon voimalinjaa Satavakka Oy:n toimesta.
Autotehtaan ja Ruokolan asuinalueen välillä kulkevan suurjänniteverkon johtoaluetta on raivattu syksyn aikana leveämmäksi, sillä uuden linjan metalliristikkopylväät pystytetään talven aikana nykyisen linjaan viereen.
Kaksi 110 kV:n voimajohtoa käsittävä uusi linja otetaan käyttöön toukokuussa 2015, jonka jälkeen vanhat pylväät puretaan.
Vahvistetulla johtoyhteydellä parannetaan Uudenkaupungin sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja vastataan teollisuuden kasvavaan energiantarpeeseen.