V-S sairaanhoitopiiri vaatii yliopistosairaalan ja erityistason erikoissairaanhoidon turvaamista sotessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitää erityistason erikoissairaanhoidon suunnitelmia puutteellisina valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa (sotessa).

Sairaanhoitopiiri on tyytymätön lakiesityksiin, joilla aiotaan korvata nykyinen erikoissairaanhoitolaki. Piiri pitää esitystä ongelmallisena, koska se asettaa yliopistosairaalamaakunnat samalle viivalle kuin keskussairaalamaakunnat.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että yliopistosairaalat ovat keskeisessä asemassa vaativan tason sairaanhoidossa. Ne myös kehittävät ja koordinoivat erikoissairaanhoitoa erityisvastuualueellaan ja toimivat opetussairaalana. Näiden pohjalta sairaanhoitopiiri esittää merkittäviä muutoksia valtioneuvoston esitykseen.

– Sairaanhoitopiiri pitää välttämättömänä, että uudistuksessa määritellään yliopistosairaalaan ja sen ylläpitämiseen tarvittavat säädökset. Yliopistosairaala vastaa erityistason erikoissairaanhoidon potilaiden tutkimisesta ja hoidon järjestämisestä myös oman maakuntansa ulkopuolelle, lausunnossa todetaan.

Yliopistollisen sairaalan rooliin kuuluvat kansalliset erityistehtävät, koulutus, tutkimus, uusien menetelmien käyttöönotto sekä innovaatiotoiminta. Toiminnan jatkuvuus edellyttää sairaanhoitopiirin mukaan erillistä rahoitusta.

Lisäksi sairaanhoitopiiri vaatii, että sairaalan ja lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston yhteistyö kirjataan lakiin.

Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiiri pitää sote-esitystä epäselvänä. Lakiluonnos jättää avoimeksi peruskysymyksen, miten maakunta järjestää sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotannon. Piiri epäilee tämän johtavan ihmisten eriarvoisuuteen.

Itse sotelle sairaanhoitopiiri näyttää vihreää valoa. Lausunnon mukaan palveluiden tehokas ja laadukas tuottaminen edellyttää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden nykyistä syvempää integraatiota.