Vaahterat vaihtoon

Wihertoimi poistaa Eteläkadun ja Aittakarinkadun viherkaistan huonokuntoiset vaahterat 11.–22.4.

Puiden kaato liittyy katujärjestelyihin, joilla jalkakäytävä ja pyörätie muutetaan yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi. Samalla valaistus siirretään kadun toiselle puolelle. Poistettavat 70 puuta korvataan uusilla syksyllä.

– Vaahteroiden kunto on heikentynyt. Useimpien puiden latvus on kuivunut. Rivistä on jo poistettu yksittäisiä kuolleita puita. Katujärjestelyjen myötä on järkevää uudistaa kerralla koko puurivistö, kaupunginpuutarhuri Mari Pohjalainen toteaa.

Työmaa-alueen pituus on noin kilometri. Uudet metsävaahterat istutetaan isoina taimina uusien valaisimien väliin.
Puiden poisto aloitetaan Eteläkadulta, liikenneympyrästä länteen. Työ tapahtuu arkisin kello 9-15 välisenä aikana. Kaatotyö aiheuttaa tilapäisiä muutoksia liikennejärjestelyissä.

Alueen asukkaita, kiinteistönomistajia ja liikkeenharjoittajia informoidaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä.