Vääränojan silta uusitaan

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 2052 Raumalla sijaitsevan Vääränojan sillan uusimistyöt 19. toukokuuta. Rakennustyöt kestävät syksyyn saakka. Aluksi rakennetaan nykyisen sillan viereen kiertotie. Viikon 21 lopulla liikenne ohjataan kiertotielle, jossa nopeusrajoitus on 30 km/h. Kiertotiellä on käytössä kaksi ajokaistaa. Rakennustöistä aiheutuu haittoja tielläliikkujille. Tienkäyttäjiltä toivotaan varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

 

Nykyinen vuonna 1929 rakennettu ja 1972 peruskorjattu Vääränojan silta on todettu tarkastuksissa niin huonokuntoiseksi, että se on päätetty uusia kokonaan teräsbetonisella ulokelaattasillalla. Vanhan sillan kantavuuskaan ei enää vastaa nykyisten asetusten mukaisia vaatimuksia. Uuden sillan hyötyleveys on 8 metriä ja kokonaispituus 15 metriä. Liikennemäärä sillalla on noin 660 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.