Vaaranpaikoista kuljetaan Rauman liikenteessä päivittäin

Vähämaanpuiston nelikaistainen tie aiheuttaa suojatiellä omat haasteensa, mutta ainakin kesällä uutta pintaa saaneen tien heräteraidat ovat nyt iskussa. Suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja ja suunnitteluinsinööri Terhi Luukkonen tulevat käymään Rauman vaaranpaikat huolellisesti läpi. Kuva: Juha Sinisalo

Lukijat saivat vajaan viikon ajan merkitä LS24.fi-verkkosivuilla Rauman liikenteessä vaarallisiksi kokemiaan paikkoja. Kartta alkoi nopeasti peittyä sinisiin merkkeihin, ja tätä uutisjuttua kirjoitettaessa merkintöjä oli koossa jo yli 340.

Kartan merkintöjä käytiin läpi yhdessä kaupungin suunnitteluinsinööri Terhi Luukkosen ja suunnittelupäällikkö Riikka Pajuojan kanssa.

– Tällainen kaupunkilaisten tekemä kartta vaaranpaikkoineen on meille todella hyödyllinen. Meille soitetaan aina silloin tällöin vaarallisista paikoista, mutta ei koskaan tällaisessa mittakaavassa, Terhi Luukkonen sanoo.

Tekninen toimi arvostaa erityisesti sitä, että Länsi-Suomen koostaman kartan avulla voidaan keskittää ennakoivia toimia vaarallisiin paikkoihin, eikä kartuttaa tietämystä vasta onnettomuuksien tapahtumisen jälkeen.

– Merkintöjä on kirjattu ilahduttavan laajalta alueelta. Jokainenhan on oman päivittäisen kulkureittinsä paras asiantuntija, Luukkonen sanoo.

Suojatien suojaan ei saa liikaa luottaa
Monissa kartalle tulleissa merkinnöissä korostettiin erityisesti liian suuria tilannenopeuksia, risteysalueiden huonoa näkyvyyttä ja liikennesääntöjen noudattamattomuutta.

Ongelmalliseksi koettiin esimerkiksi Parpansalin laidalla sekä Tehtaankadun ja Luoteisväylän risteyksessä oleva nelikaistainen tie suojateineen.

– Monesti näkee, etteivät autot pysähdy suojatien eteen, vaikka viereisellä kaistalla olisikin pysähdytty antamaan tietä, palautteessa kuvailtiin.

Vähämaanpuiston kohdalla Parpansalin kupeessa tehtiin tänä kesänä asvaltointitöitä, joten ainakin sen suojatietä edeltävät heräteraidat ovat nyt iskussa autoilijoita herättämässä.

– Vaikka onhan se nurinkurista, että autoilijat hiljentävät ainoastaan siksi, että autoa halutaan suojella esimerkiksi hidastetöyssyjen kohdalla, Riikka Pajuoja tuumaa.

– On hyvä muistaa, että Vähämaanpuiston kohdalla suojatiellä pyöräilijä on väistämisvelvollinen, hän huomauttaa.

Sairaalan risteykseen ollaan rakentamassa liikenneympyrää liikennettä sujuvoittamaan. Ympyrän pitäisi olla ajokunnossa loppuvuonna ja viimeisen päälle valmis keväällä. Liikennekuvat: Maija Männistö

Liikenneympyrästä haetaan sujuvuutta
Yksi paljon merkintöjä kerännyt kohta oli myös sairaalan risteys, johon muutoksia onkin tulossa.

– Viime tiistaina lautakunnassa valittiin Kaunisjärventien liikenneympyrän urakoijaksi Destia, ja katusuunnitelma muutostöistä on jo olemassa, Pajuoja kertoo.

Tarkoituksena on, että alueen kautta pystytään liikenneympyrän rakentamisen aikanakin kulkemaan ja kunnolla ympyrä olisi liikennöitävässä kunnossa vuoden loppupuolella.

– Tässä risteyksessä esimerkiksi sairaalan puoleinen suojatie siirtyy enemmän puiston suuntaan, jotta kevyenliikenteenväylä ei ole ajoneuvoliittymässä kiinni ja liikenneturvallisuus paranee.

Hakunintien ja Kairakadun risteyksessä riittää vilskettä. Autoilijoiden on välillä vaikea kääntyä tästä vasemmalle, ja liikenteen joukosta pitää huomata myös suojatietä ylittävät polkupyörät, kävelijät ja mopot.

Kaupungin, valtion ja ELY:n teiden verkosto
Hakunintien ja Kairakadun risteykseen lukijat olisivat palautteen mukaan valmiita ottamaan niin hidasteita, liikennevalot kuin liikenneympyränkin, jotta kyseinen risteys saataisiin turvallisemmaksi.

– Kun sairaalan liikenneympyrää suunniteltiin, selvitettiin samalla myös vanhan Anttilan risteyksen sekä Hakunintien ja Kairakadun risteyksen toimivuutta, Pajuoja kertoo.

Teknisen toimen mukaan kahden viimeksi mainitun risteyksen liikennevalot olisivat liikenteen sujuvuuden kannalta liian lähellä toisiaan. Hakunintie on myöskin ELY:n omistuksessa oleva tie.

– Jos kaupunki aikoisi esimerkiksi muuttaa katujärjestelyjä tässä kohdassa, tarvittaisiin ensin ELY:ltä siihen siunaus.

Sapiskaa lukijoilta sai myös Lidlin lähellä Luoteisväylällä oleva risteys, jossa hiekkakasat haittaavat näkyvyyttä. Niiden tehtävä on painaa savista maata tiiviimmäksi tulevia liikenneympyrätöitä varten. Ympyrän rakentaminen käynnistyy, kun Papinpellon kerrostaloalue lähtee rakentumaan.

Ahtaus hidastaa vauhtia, mutta luo tiukkoja tilanteita
Vaikka ahdas ja matalien nopeuksien Vanha Rauma pääasiassa vaaramerkeiltä säästyikin, Savilankadulle niitä kertyi runsaasti. Etenkin kadun toisessa reunassa olevan vinoparkin koettiin vievän liikaa tilaa muulta liikenteeltä, johon kuuluu niin busseja kuin pieniä koululaisiakin.

– Yksi vaihtoehto voisi olla vinoparkin poistaminen kevyen liikenteen väylän tieltä.

– Pyrimme ottamaan huomioon sen, että liikennejärjestelyjä voidaan uusia katujen kunnallistekniikan peruskunnostuksen yhteydessä, jotta katuja ei tarvitse jatkuvasti repiä auki, Luukkonen sanoo.

Savilankatua luonnehdittiin liikenteelle ahtaaksi. Yksi vaihtoehto voisi olla vinoparkin poistaminen ja kevyenliikenteenväylän rakentaminen.

Vanhan Rauman pyöräteistä kaksisuuntaisia?
Meneillään oleva tieliikennelain uudistus ottaa kantaa sääntöjen yksinkertaistamiseen, kuten pyöräilijöiden väistämisvelvollisuuteen ja mahdollisuuteen ajaa pyörällä yksisuuntaista katua molempiin suuntiin.

Tämä voisi lainmuutoksen myötä tulla kyseeseen Vanhan Rauman yksisuuntaisilla kaduilla.

– Tällä hetkellä kevyenliikenteenväylän pitäisi lain mukaan olla rakenteellisesti erotettu, kuten vaikka Raumalla Kanalinrannassa on tällä hetkellä, Pajuoja sanoo.

Rauman vaaranpaikat -karttaa voi tarkastella kokonaisuudessaan täällä.

Tarkan euron toimintaa

Rauma

Ensi vuonna on tarkoitus saavuttaa miljoonan euron säästöt teknisen viraston toiminnasta.

– Kunnossapidosta ei kuitenkaan voida säästää, sillä lakikin velvoittaa sen hoitamiseen, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Voi olla, että entistä tarkemmin aletaan pitää muun muassa huolta siitä, kenelle mitkäkin hommat kuuluvat katukuvan kunnossa- ja puhtaanapidossa. Valtaosa kartalle saaduista palautteista koski kasvillisuuden aiheuttamia näkemäesteitä risteysalueilla.

Osa kasvillisuuden hoitamisesta kuuluu katutoimelle, osa vihertoimelle ja osa kiinteistönomistajille.

Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kiinteistönomistajat ovat vastuussa esimerkiksi näkyvyyttä haittaavien oksien karsimisesta.

– Näkemäesteitä pyritään esimerkiksi syksyn aikana poistamaan mahdollisuuksien mukaan olemalla yhteydessä kiinteistönomistajiin, Pajuoja sanoo.