Vähempiarvoisille kaloille halutaan löytää käyttöä – kiiskit, pienet lahnat ja kuoreet lemmikkien herkuiksi?

Yksi järviemme vähempiarvoiseksi luokiteltava kala on kiiski. Kuva: AOP/Jack Perks

Köyliönjärvellä suoritettiin torstaina hoitokalastuspilotti, jonka tarkoituksena on synnyttää uusia yhteyksiä kalaketjun toimijoiden välillä. Keskeisimpänä tavoitteena on löytää uusia käyttötapoja pienikokoisille, nykyisellään alihyödynnetyille kaloille tai kokonaan hyödyntämättömille kalalajeille kuten kiiskelle.