Vain entinen käyttöpäällikkö päiväsakkoihin JVP-Euran ohijuoksutuksista

Jätevedenpuhdistamo JVP-Eura Oy:n entinen käyttöpäällikkö on tuomittu ympäristön turmelemisesta 80 päiväsakkoon. Hän joutuu Satakunnan käräjäoikeuden ratkaisun mukaan maksamaan 3 200 euron sakot. Sitä vastoin syyte entistä toimitusjohtajaa vastaan hylättiin eikä myöskään syyttäjän vaatimusta yhteisösakosta sekä 400 000 euron korvausvaatimuksesta hyväksytty.

Valtio joutuu korvaamaan JVP-Euralle runsaat 14 000 euroa ja entiselle toimitusjohtajalle runsaat 35 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Oikeutta käytiin vuosina 2006-2012 tapahtuneista ohijuoksutuksista. Syyttäjä katsoi syytteessä olleiden olleen vastuussa päivittäisen toiminnan ohjauksesta ja siinä roolissaan sallineet yhtiön työntekijöiden päästää käsittelemätöntä jätevettä Eurajokeen huomattavia määriä. Syytettyjen mielestä ohijuoksutusten syntipukki oli Euran kunta, joka oli jatkuvasti ylittänyt omat kiintiönsä.

Oikeuden mukaan tuolloinen käyttöpäällikkö sali puhdistamotyöntekijöiden päästää jätevettä puhdistamattomana jokeen ja näin hän on ottanut tietoisen riskin ympäristön pilaantumisesta. Hänellä ei kuitenkaan ole ollut tietoa ohijuoksutusten todellisesta määrästä eikä oikeus pitänyt näin tekoa tahallisena, mutta kuitenkin törkeän huolimattomana.

Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä väitteille, että silloinen osa-aikainen toimitusjohtaja olisi ollut tietoinen puhdistamolla tapahtuneesta menettelystä. Hänen osaltaan syyte hylättiin ja koska johto ei ole ollut osallisena rikokseen, ei myöskään yhteisösakkoa tuomita. Myös vaatimukset rikoksella saadusta hyödystä evättiin, koska oikeuden näkemyksen mukaan ohijuoksutuksista ei syntynyt yhtiölle taloudellista hyötyä.