Väite: Koulujen sisäilmaongelmat pahenivat energiansäästön vuoksi

Rauman kouluissa kärjistyneet sisäilmaongelmat ovat osittain kaupungin omaa syytä. Oirehtiminen on pahentunut tarkoituksella vähennetyn ilmanvaihdon vuoksi. 

Näin väittää Länsi-Suomeen yhteyttä ottanut ja tilannetta läheltä seurannut kaupungin työntekijä. Hän ei ole ensimmäinen, joka on esittänyt toimitukselle samansisältöisen väitteen.

Kaupunki on monien muiden julkisten toimijoiden mukaan vähentänyt 2000-luvulla reilusti julkisten rakennusten ilmanvaihtoa. Sillä on pyritty säästämään energiaa.

Länsi-Suomen lähteen mukaan joissakin kouluissa ilmanvaihto on käynyt vuosia puoliteholla ja käyttöajan ulkopuolella se on suljettu jopa kokonaan. 

Kaupungin mukanaolo HINKU-hankkeessa (Kohti hiilineutraalia kuntaa) on väitteiden mukaan lisännyt ilmanvaihtoon kohdistuvaa säästöpainetta entisestään.

Talotoimen johtaja Mika Raula vahvistaa, että ilmanvaihdon säätö on ollut ja on edelleen oleellinen osa kiinteistöjen energiansäästöä.

Hän ei täysin kiistä puutteellisen ilmanvaihdon merkitystä sisäilmasta johtuvien terveysoireiden pahentajana. Esimerkiksi Uotilanrinteen peruskoulussa oltaisiin Raulan mukaan kuitenkin täysin samassa tilanteessa kuin nyt, olisi rakennuksen ilmanvaihto millainen tahansa.

Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta.