Väitös: Maine on tärkeä asia somalitytöille

Somalitytön hyvä maine kertoo tytön omanarvontunnosta sekä islamin ja oman taustakulttuurin käytösodotusten arvostamisesta. Esimerkiksi päämäärätön tai liian myöhään tapahtuva oleskelu julkisissa tiloissa voi olla vahingoksi tytön maineelle, selviää filosofian maisteri Anu Isotalon väitöstutkimuksesta.

Raumalaissyntyisen Isotalon tutkimus pohjautuu turkulaisten somalityttöjen ja -naisten haastatteluihin.

Isotalo tutki vuosina 2003‒2006 toteuttamassaan kenttätyössä sukupuolierityisiä tapoja määritellä tytön mainetta.

‒ Tutkimuksen mukaan hyvä tai huono maine rakentuu somalitytön pukeutumisen, käyttäytymisen ja liikkumisen siveellisyyden ja siveettömyyden yhteisöllisissä arvioissa, Isotalo sanoo.

Isotalo esittää tutkimuksessaan, että Suomessa varttuvien somalityttöjen käytös oli yksi yhteisöllinen peili, jota vasten tehtiin laajempia tulkintoja islamin, somalikulttuurin ja arvojen tilasta.

‒ Kielteiseksi suomalaistumiseksi tulkittu muutos tyttöjen käyttäytymisessä uhkasi kulttuurista jatkuvuutta ja tärkeiden arvojen välittymistä seuraaville sukupolville.

‒ Käytännössä ”sopivan” ja ”sopimattoman” somalityttöyden välinen eronteko oli kuitenkin jatkuvan kulttuurisen neuvottelun alaisena ja tulkinnat tytöille sopivasta käytöksestä vaihtelivat myös perhekohtaisesti, Isotalo huomauttaa.

Toisin kuin aiemmat somaleja Suomessa koskeneet väitöstutkimukset, Isotalon tutkimus perustuu kokonaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella hankittuun aineistoon.

Väitöskirja ”Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset” esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi perjantaina 7. elokuuta kello 12 Turun yliopistossa. Virallisena vastaväittäjänä toimii dosentti Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Veikko Anttonen.

FM Anu Isotalo tutki kenttätyössään tapoja määritellä tytön mainetta.