Vakka-Suomen muskarissa on vielä tilaa

Vakka-Suomen musiikkiopiston muskaritoiminta käynnistyy torstaina 13.8. opettaja Laura Perälän johdolla.

Laura on monipuolinen muusikko, jolla on laaja-alainen musiikkikoulutus ja hän on erikoistunut muun muassa seikkailupedagogiaan.

Kaikissa musiikkiopiston muskariryhmissä on vielä tilaa, ja ryhmiin voi ilmoittautua soittamalla musiikkiopiston kansliaan (02) 8501 8492.

Musiikkiopiston muskariopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Opetuksen avulla lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.