Vakka-Suomen sairaalasta kuntouttava lähisairaala

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen mukaan sairaanhoitopiiri jatkaa talouden vakauttamista muuttamalla rakenteitaan.
– Sairaanhoitopiiri valmistelee uutta strategiaa, jossa muutosten pääpaino on tehokkuuden edelleen kehittämisessä, yliopistosairaalan edellytysten turvaamisessa ja hallitusohjelman mukaisissa sote-muutoksen tavoitteissa, Lehtonen toteaa.
Toiminnan uudelleenorganisointi tarkoittaa muun muassa Tyks Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden toiminnan kehittämistä kuntouttaviksi lähisairaaloiksi.
Sairaanhoitopiirin talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2016–2018 lupaa jäsenkunnille maltillista kasvua, joka pitää menot aiemmin hyväksytyn vakauttamisohjelman raamissa. Kuntayhtymän valtuuston tiistaina hyväksymässä talousarviossa jäsenkuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon menot kasvavat ensi vuonna 1,8 prosenttia vuoden 2015 talousarviosta.