Vakka-Suomen talous- ja velkaneuvonnan asiakasmäärä kasvoi

Talous- ja velkaneuvonnassa toivotaan, että asiakkaat ottaisivat nykyistä aikaisemmassa vaiheessa yhteyttä neu-vontaan, ennen kuin tilanne on edennyt liian pahaksi. Muutamaa velkaa on helpompi järjestellä kuin kymmeniä velkoja.

Vakka-Suomen talous- ja velkaneuvonnassa oli hyvin vilkasta vuonna 2017. Uusien asiakkaiden määrä kasvoi 194 henkilöön, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Viime vuoden erityispiirteenä nousi alueella esiin muualta työn perässä muuttaneiden ilmaantuminen velka-neuvonnan asiakkaiksi.

Heistä useat olivat saaneet työpaikan autotehtaalta. Palkkatulot tarkoittivat ulosoton mahdollisuutta ja velkojen selvittelyn aloittamista.

Laitilan kaupunki huolehtii pääkuntana koko Vakka-Suomen seutukunnan talous- ja velkaneuvonnasta. Vakka-Suomen talous- ja velkaneuvonta hoiti viime vuonna yhteensä 482 asiakastapaamista.

Kuntien järjestämä talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden päästä valtion tehtäväksi.

Joulukuussa 2017 hyväksyttiin laki, jonka mukaan talous- ja velkaneuvonnan palvelut tuotetaan 2019 alusta lukien oikeusaputoimistoissa. Parhaillaan on meneillään siirron valmistelutyöt oikeusministeriön johdolla.