Vakka-Suomen yrittäjien talousodotukset kohentuneet

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen mukaan Turun seutu ja Vakka-Suomi ovat ainoat seutukunnat, joissa kaikki talousodotukset ovat nousseet viime vuodesta. Myös Loimaan seudulla talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kannattavuusodotuksia lukuun ottamatta.

Maakuntaennusteen pohjana on Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenillä tehtävä kysely, joka tänä vuonna lähetettiin yrittäjien niille 8 001 jäsenelle, joiden sähköpostiosoite oli käytössä. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Vastaukset saatiin 1 002 yrittäjältä eli 12,5 prosenttia kyselyn saaneista yrittäjistä vastasi kyselyyn.

Maakuntaennusteen tulosten perusteella yrittäjien luottamus talouteen on palautumassa ja tuloksista välittyvät selvästi viimevuotista toiveikkaammat tulevaisuuden odotukset.