Vakuutus kattaakorvauksetvesilaitoksenvahingosta

Rauman vesilaitoksella sattuneen vahinkotapahtuman vahingonkorvaukset maksetaan Rauman kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Lain mukaan kaupunki on ensisijaisesti korvausvastuussa niin sanotun isännänvastuun perusteella. Rauman kaupungilla on voimassa oleva julkisyhteisön vastuuvakuutus, joka kattaa työssä ja virkatehtävissä aiheutuneet vahingot.

Tapaus liittyy Rauman vesilaitoksella heinäkuussa 2011 sattuneeseen onnettomuuteen, jossa vesilaitoksen työntekijä ja ulkopuolisen urakoitsijan autonkuljettaja altistuivat kloorikaasulle.