Vakuutuslääkärien nimet julkisiksi – isä tarttui toimeen

Vakuutusyhtiöiden käyttämät asiantuntijalääkärit osallistuvat julkisen vallan käyttöön, kun vakuutusyhtiöt tekevät yksittäistä kansalaista koskevia päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus pitää 20.5. antamassaan päätöksessä asiantuntijalääkäreitä tässä yhteydessä julkisen vallan käyttäjinä, vaikka he olisivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antaisivat lausuntoja toimeksiantoina.

Vakuutusyhtiön asiakirjoihin sisältyvä tieto asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä tai heidän palvelus- tai toimeksiantosuhteensa olemassaolosta ei ole liike- eikä ammattisalaisuus. Tiedot henkilöllisyydestä, erikoisaloista tai erityispätevyyksistä eivät ole muillakaan perusteilla salassa pidettäviä.

Tuoreeseen päätökseen reagoi viime viikolla esimerkiksi raumalainen Pentti Rautiainen, joka lähetti uuden vaatimuksen tyttärensä riita-asian vakuutuslääkärin tietojen saamisesta.

Lisää aiheesta tiistain Länsi-Suomessa.