Valio hävisi Satamaidolle kiistan Plussa-maidosta

Markkinaoikeus on hylännyt Valion vaateet koskien Satamaidon Plussa tai Plussa-maito sanan käyttöä erikoismaitojen tuoteryhmässä.

Valion mielestä Satamaito on menetellyt sopimattomasti tuodessaan markkinoille Plussa-maidon. Valion mielestä Satamaidon Plussa-tunnus luo mielleyhtymää Valioon ja on siten sopimatonta.

Satamaito toi rasvattoman Plussa-maidon markkinoille keväällä 2013 ja sai sille rekisteröinnin samana kesänä. Valio ei tällöin valittanut Satamaidon läpi menneestä rekisteröinnistä vaan vasta myöhemmin, jolloin valitusaika oli jo umpeuntunut. Markkinaoikeus hylkäsi myös tämän Valion tekemän valituksen aiheettomana.
Markkinaoikeus totesi päätöksessään selkeästi, että tuotenimellä Satamaidon Rasvaton Plussa-maito myytävä tuote ei synnytä sopimatonta mielleyhtymää Valioon eikä näin hyväksikäytä Valion väittämää tunnettuutta.