Välivarastojen säteilylähteille ei ole loppusijoituspaikkaa Suomessa

Ydinvoimateollisuuden ulkopuolisille korkea-aktiivisille säteilylähteille ei ole Suomessa loppusijoituspaikkaa. Kaikkia ei voida todennäköisesti palauttaa valmistajille, eikä välttämättä hautaamaan edes Olkiluotoon. Pääasiassa ongelma koskee koskee noin kymmentä korkea-aktiivista säteilylähdettä, joiden aktiiviset aineet ovat cesium-137 ja koboltti-60.

Nykyisellään näiden säteilylähteiden loppusijoitus ei ole nykylupien mukaan mahdollista esimerkiksi ydinvoimateollisuuden omistamiin loppusijoitustiloihin niihin liittyvien säteilyrajoitusten vuoksi.

Turvallisuussyistä lupaa ei välttämättä edes heltiäisi varsinkaan cesium-137:ää sisältäville säteilylähteille. Niiden aktiivisuus on niin korkea, ettei lähteiden katsota sopivan ainakaan voimalaitosjätteiden kanssa samaan paikkaan. ”Kuumat pisteet” vaikeuttaisivat tilojen päätarkoitusta.

Cesium- ja kobolttilähteiden lisäksi on ratkaistava muutamia erityisen hankalia radionuklideja sisältävien säteilylähteiden loppusijoitus. Erityisen ongelmallinen aine on amerikium-241.

Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja uskoo, että kokonaisuuteen haetaan lopulta ratkaisua kierrätyksestä ulkomailla, esimerkiksi Saksassa.

Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta.