Valkohäntäpeuroja saaliiksi edellisvuoden malliin

Pyyntiluvanvaraisten pienten hirvieläinten, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran, sekä metsäkauriin metsästys päättyi tammikuun lopussa.

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella kaadettiin kaikkiaan 4217 valkohäntäpeuraa.

Vaikka lumiolosuhteet olivat varsinkin kyttäysmetsästystä ajatellen poikkeuksellisen hankalat, saalismäärä nousi kuitenkin lähes yhtä suureksi kuin edellisellä kaudella. Olosuhteisiin nähden korkea saalismäärä kertoo peurakannan vahvuudesta. Metsästäjien arvion mukaan talvehtimaan jäänyt peurakanta kasvoi aikaisemmasta.

Peurakantaa on tiheimmän kannan alueilla pyritty myös tietoisesti alentamaan lähinnä peurakolarien vähentämiseksi. Vahvimmat kannat tavataan alueen eteläosissa, kun taas pohjoisosissa kanta on paikoitellen hyvinkin vaatimaton.

Kuusipeuroja kaadettiin Satakunnan alueella 10 yksilöä ja metsäkauriita 496 yksilöä.

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueeseen kuuluu Satakunnan maakunta sekä Kihniön, Parkanon, Ikaalisten, Hämeenkyrön, entisen Viljakkalan, Sastamalan ja Punkalaitumen kuntien alueet Pirkanmaalta.