Valkoposkihanhien metsästyksen sallimista ajava kansalaisaloite sai 50 000 allekirjoittajaa

Valkoposkihanhi on EU:n erityisesti suojelema laji ja lailla rauhoitettu. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Valkoposkihanhen metsästämisen sallimista ajava kansalaisaloite sai perjantaina täyteen 50 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloite pantiin vireille kansalaisaloite.fi-palvelussa toukokuun alkupuolella. Valkoposkihanhi on EU:n erityisesti suojelema laji ja lailla rauhoitettu.

Valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot ovat olleet kiivaan keskustelun kohteina viime viikkoina. Ongelmana ovat erityisesti hanhien pelloille aiheuttamat tuhot, mutta myös puistojen ja uimarantojen likaantuminen.

Valkoposkihanhen pesimäkanta on Suomessa viime vuosina kasvanut. Viime syksyn laskennassa havaittiin noin 33 700 valkoposkihanhea. Määrä on kasvanut vuosittain noin kymmenellä prosentilla.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn, kun se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Käsittely itsessään ei kuitenkaan merkitse, että kansalaisaloitteen ehdotus hyväksyttäisiin.

MTK ja Metsästäjäliitto kannattavat

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) esitti myös perjantaina vaatimuksen, että valkoposkihanhi siirrettäisiin luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin, eli käytännössä sen metsästys mahdollistettaisiin.

Liiton mukaan lintujen aiheuttamat peltovahingot ovat yli kaksinkertaistuneet viime vuodesta. Ilmoituksia vahingoista on yli kolmeltasadalta tilalta ja 8 000 hehtaarin alueelta, ja niitä kertyy edelleen lisää. MTK:n mukaan määrä on yli kaksinkertainen viime kevääseen verrattuna.

Metsästäjäliitto esitti jo aiemmin, että Suomi seuraisi Ruotsia ja Tanskaa valkoposkihanhien suojametsästyksessä.

Molemmissa maissa niitä metsästetään peltovahinkojen ehkäisemiseksi. Liiton mukaan lintudirektiivi antaa mahdollisuuden poiketa hanhen rauhoituksesta peltovahinkojen vähentämiseksi. Liitto katsoo lisäksi, että merimetsojen suojametsästys voidaan sallia vastaavilla perusteilla.

Metsästäjäliitto ehdottaa myös ammuttujen hanhien elintarvikekäytön sallimista. Tähän asti poikkeusluvat ovat edellyttäneet hanhien hautaamista.

Petteri Hiltunen & Tuomas Savonen