Valmet Automotiven yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Valmet Automotiven yhteistoimintaneuvottelut  toimihenkilöiden lomautuksista ovat päättyneet. Yhtiö lomauttaa toistaiseksi 24 toimihenkilöä ja 8 ylempää toimihenkilöä. Ensimmäiset lomautukset alkavat heinäkuussa ja viimeiset marraskuussa. Niiden arvioidaan kestävän  kevääseen 2014 saakka. Tämän lisäksi toteutetaan kiertolomautuksia, jotka vastaavat noin kolmen henkilön kokoaikaista lomautusta.

Yhtiö  käynnisti yhteistoimintaneuvottelut huhtikuussa, koska näköpiirissä oleva toimihenkilötyön tarve oli suunniteltua pienempi. Neuvottelujen alkaessa lomautustarpeeksi arvioitiin 50 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä.

Mercedes-Benzin A-sarjan tuotannon käynnistämisprojekti jatkuu aikataulun mukaisesti, eikä suunniteltuihin tuotantomääriin ole tullut muutoksia. A-sarjan tuotanto alkaa kesällä, ja se työllistää yhtiön palveluksessa olevat autonrakentajat viimeistään syksyllä. Suunnitelman mukaan  lisähenkilöstöä tarvitaan tuotantotyöhän jo vuoden 2013 lopulla.

Valmet Automotiven palveluksessa Suomessa on noin 820 henkilöä.