Valmet Automotiven yt:t koskevat nyt 95 toimihenkilöä

Valmet Automotive on tarkentanut 17. syyskuuta ilmoitettua toimihenkilöiden sopeuttamistarvetta Suomessa. Toimintaympäristön muutoksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt aiheuttavat 65 henkilön työpanoksen lisäksi arviolta 30 henkilön työpanoksen vähennystarpeen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä kaikissa toiminnoissa.

Työnantaja tekee päätöksen neuvottelujen päätyttyä marraskuun loppupuolella. Sopeutustoimet voidaan toteuttaa sekä lomautuksin että irtisanomisin. Autonvalmistus Uudenkaupungin autotehtaalla jatkuu suunnitellusti. Valmet Automotiven palveluksessa Suomessa on noin 850 henkilöä, joista toimihenkilöitä 300.