Valmistavasta koulutuksesta eväitä yleisopetukseen

Nanun yhtenäiskoulussa on jo kolme lukuvuotta annettu valmistavaa opetusta maahanmuuttajataustaisille lapsille. Opetus antaa oppilaalle valmiudet siirtyä peruskoulun yleisopetuksen piiriin.

Nanu on nykyään ainoa koulu Raumalla, joka antaa peruskouluun valmistavaa opetusta. Luokanopettaja Lauri Linjaman oppilaat ovat iältään 10-15 vuotta ja toinen, Peppi Tyykilän luokka, on pienemmille maahanmuuttajalapsille. Valmistavalla luokalla on oikeus opiskella vuoden, minkä jälkeen maahanmuuttajataustainen oppilas siirtyy normaalille peruskoululuokalle. Taito- ja taideaineissa integrointi normiopetukseen tapahtuu jo heti valmistavan luokan alussa.

– Meillä on tässä luokassa 11 oppilasta, ja aika harvoin koko porukka on kasassa. Luokasta on yleensä aina muutama oppilas jonkun muun luokan kanssa esimerkiksi liikunta- tai musiikkitunnilla, selvittää Linjama.

Maahanmuuttajalapset ovat Lauri Linjaman mukaan vilkkaampia kuin suomalaiset ja he myös puhuvat paljon.

Opetuksessa otetaan vuoden kierron mukaan huomioon juhlapyhät sekä suomalainen kulttuuri ja tavat.

Valmistavassa opetuksessa tavoitteena on edetä suomen kielen perusteissa niin, että oppilas pääsee 12-portaisessa tasoasteikossa 3-tasolle ja voi jatkossa opiskella kieltä itsenäisesti.