Valtaosa kunnista kannattaa nykyistä maakuntajakoa itsehallintoalueiden pohjaksi

Valtaosa kunnista, kuntayhtymistä ja muista toimijoista pitää nykyistä maakuntajakoa hyvänä pohjana itsehallintoalueiden muodostamiselle. Osan mielestä itsehallintoalueita eli maakuntia tulisi olla kuitenkin esitettyä vähemmän.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja uutta rahoitusmallia toivotaan valmisteltavan niin, ettei uudistus viivästy. Muun muassa näihin asioihin otettiin kantaa sote- ja aluehallintouudistuksen lausuntokierroksella.

Yhteensä 502 kuntaa, kuntayhtymää ja muuta lausunnonantajaa otti määräajassa kantaa hallituksen linjauksiin itsehallintoalueiden määrästä, aluejaosta ja rahoituksesta.