Valtatie 12:n tiesuunnitelman luonnokset on päivitetty

Raskas liikenne keskiössä. Hankkeen esisuunnitelmasta on annettu toimenpidepäätös jo vuonna 2005. Valtatie 12:n parantaminen toteutetaan vuosina 2018-2019 korjausvelkarahoituksella. Kuva: Esa Urhonen

Valtatie 12:n luonnosvaiheen tiesuunnitelmapiirustukset on päivitetty, ja niihin pääsee tutustumaan tästä. Oikea kohta löytyy Varsinais-Suomen ely-keskuksen verkkosivun oikeasta laidasta, jossa on kohta tie- ja rakennussuunnitelma.

Tavoitteena on saada Euran ja Raijalan välin käsittävä tiesuunnitelma valmiiksi marraskuun aikana sekä rakennussuunnitelma ensi maaliskuussa, tiedottaa Ramboll.

Tavoite on parantaa raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuutta ja turvallisuutta, parantaa kevyen liikenteen olosuhteita sekä pohjavesisuojauksella vähentää pohjavesialueen likaantumisriskiä.

Suunnitelmassa valtatie 12 on Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämpi yhteensä noin 21 kilometrin matkalta.

Valtatie levitetään molemmin puolin tietä. Valtatien kantavuutta parannetaan noin yhdeksän kilometrin matkalla.

Liittymistä esimerkiksi Pyhän Henrikintien liittymä esitetään porrastettavaksi siten, että eteläinen liittymähaara siirretään noin 100 metriä Huittisten suuntaan.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670 - 3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20 prosenttia.