Valtimotautien avokuntoutusmahdollisuudet paranivat

Valtimotautien avokuntoutusmahdollisuudet ovat kohentuneet Satakunnassa huomattavasti sen jälkeen kun Suomen sydänliitto yhdessä Satakunnan sydänpiirin kanssa koulutti uusia Tulppa-ryhmäohjaajia Satakuntaan.

Tulppa-ryhmä on tarkoitettu valtimotautia sairastaville henkilöille, kuten sepelvaltimotautia sairastaville, tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkiertohäiriöistä kärsiville ja niille, joilla on hoitoa vaativia valtimotaudin riskitekijöitä.

Kuntoutus toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskusten toimintana.

Koulutettuja Tulppa-ohjaajia on Satakunnassa tällä hetkellä kaikkiaan 16. Heitä löytyy muiden muassa Raumalta, Eurasta, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä sekä Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymästä.

Ryhmällä on kymmenen viikoittaista kokoontumiskertaa sekä kaksi seurantatapaamista.

Ryhmässä kuntoutuja saa vertaistuen ohella muun muassa tietoa valtimosairaudestaan ja sen riskitekijöistä sekä löytää keinot elämäntapamuutoksen tekemiseen.