Valtionavustusta lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen valtionavustuksia yhteensä 135 000 euroa. Valtionavustusta haettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta kaikkiaan 27 hankkeeseen, joista 18 sai myönteisen avustuspäätöksen.

Rauman seudulle avustuksia jaettiin seuraavasti: Eurajoen kunta, Eurajoen liikkuva koulu, Voi Hyvin -hanke 7 000 euroa; Rauman kaupunki, Liikunnasta iloa lasten arkeen 6 000 euroa; Säkylän kunta, Liikkuva koulu 3 000 euroa; Luvian kunta, Luvian Lissut ja Lasset liikkumaan 13 000 euroa.

Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeita, jotka edistävät lasten ja nuorten aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan tai omaehtoiseen liikkumiseen. Erityisenä painopisteenä on ollut koulupäivän aikaisen liikunnan lisääminen.