Valvira määräsi Satakunnan sairaanhoitopiirin lopettamaan mahasyöpien ja tulehduksellisten suolistosairauksien leikkaukset

Arkistokuva: Markus Vuori

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt  Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän eli entisen Vaasan sairaanhoitopiirin lopettamaan tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkaukset marraskuun loppuun 2022 mennessä.

Näiden leikkausten keskittäminen yliopistosairaalaan ei ole toteutunut lainsäädännön mukaisesti.

Määräyksellä Valvira velvoittaa järjestämään tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkausta tarvitsevien potilaiden hoidon erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevan asetuksen mukaisesti yliopistosairaalaan.

Valvira pyytää molemmilta tahoilta selvitystä velvoitteen toteutumisesta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevassa asetuksessa säädetään, että harvoin tehtävät, erityisosaamista edellyttävät tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään yliopistosairaalaan, jotta potilasturvallisuus ei vaarantuisi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat tehneet oikeansuuntaista työtä vaativimpien leikkausten keskittämiseksi Turun yliopistollisen sairaalaan, mutta se ei ole ollut riittävää.