Vanha-Lahden kunnallistekninen rakentaminen alkaa

Rauman kaupungin katutoimi aloittaa Vanha-Lahden pientaloalueen kunnallistekniset työt lokakuun aikana. Rakentamistyöt jatkuvat alueella talven 2019–2020.

Vesihuollon rakentaminen aloitetaan Haapasaarentieltä, josta työ etenee kohti Nurmentietä. Kun kunnallisteknistä työtä tehdään Nurmentiellä, joudutaan Nurmentie sulkemaan. Tie suljetaan työturvallisuuden ja louhintojen takia.

Liikennejärjestelyistä tiedotetaan työmaan edetessä. Kevyttä liikennettä ohjataan kunkin työvaiheen toteutuksen vaatimalla tavalla.