Vanhan Rauman menneisyydestä kertovia tietoja löytyy pian digiarkistosta

Jatkossa jokainen pystyy selaamaan asiakirjoja, missä päin maailmaa tahansa. Asiakirjojen digitoinnissa työskennellyt projektityöntekijä Markus Multala ja vs. maailmanperintökoordinaattorit Henri Raitio ja Mervi Tammi ovat tavattavissa korjausrakentamiskeskus Tammelassa torstaina iltapäivän ajan. Kuva: arkisto/Juha Sinisalo

Vanhan Rauman historialliset palovakuutusasiakirjat on hiljattain skannattu, ja ne tullaan siirtämään vuoden lopussa kansallisarkiston ASTIA-digiarkistoon, jossa ne ovat kaikkien käytettävissä.

Historialliset palovakuutusasiakirjat ovat olleet erittäin käytettyjä tutkimuksessa. Niitä on hyödynnetty rakennusinventoinneissa, historian tutkimuksessa ja sukututkimuksessa.

– Usein kuulee monien ihmisten sukuhaarojen kytkeytyvän jollain tavalla Vanhaan Raumaan. Digitaalisten asiakirjojen myötä Vanhan Rauman sukujuuret ovat helpommin löydettävissä, vs. maailmanperintökoordinaattori Henri Raitio kertoo.

Alkuperäiset palovakuutusasiakirjat ovat säilytyksessä kansallisarkistossa, ja niiden kopioita on ollut käytettävissä mikrofilmeillä kansallisarkiston lisäksi myös Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelassa. Mikrofilmi säilyy hyvin, mutta sen käytettävyys on haastavaa.

– Asiakirjat on skannattu värillisinä ja erittäin tarkalla resoluutiolla, joten niiden luettavuus on hyvä ja niitä voidaan hyödyntää entistä paremmin tutkimuksessa ja erilaisissa julkaisuissa. Tämä on huomattava lisäarvo yleiselle Vanhan Rauman tutkimukselle, Raitio jatkaa.

Alkuvuodesta lähtien projektityöntekijä, filosofian maisteri Markus Multala, on käynyt läpi Vanhan Rauman asiakirjoja ja luetteloinut avainsanat, joita ovat muun muassa talon nimi, osoite, kiinteistötunnus ja omistajien nimet. Hakusanat helpottavat tietojen löytämistä asiakirjoista.

Kansallisallisarkistossa olevat palovakuutusasiakirjat ovat Suomen kaupunkien yleisen paloapuyhtiön aineistoa. Raumaa koskevia palovakuutusasiakirjoja on noin 1000 kappaletta, ja ne sisältävät yhteensä noin 10 000 sivua. Suurin osa asiakirjoista on 1800-luvulta.

Loppuvuodesta skannataan ja luetteloidaan myös Turun maakunta-arkistossa olevat Vanhaa Raumaa koskevat palovakuutukset.

– Maailmanperintöstatukseen liittyy tavoite tiedon välittämisestä ja kouluttamisesta. Vanhan Rauman palovakuutusasiakirjojen digitointi ja julkaiseminen kaikkien käyttöön madaltaa kynnystä historian tutkimukseen. Jokainen pystyy jatkossa selaamaan asiakirjoja, missä päin maailmaa tahansa, vs. maailmanperintökoordinaattori Mervi Tammi toteaa.

Projektityöntekijä Markus Multala ja vs. maailmanperintökoordinaattorit Henri Raitio ja Mervi Tammi ovat tavattavissa korjausrakentamiskeskus Tammelassa torstaina 17.6. iltapäivän ajan.