Vanhat toimintamallit menevät uusiksi Satakunnassa

Satakuntalaiset sosiaali-ja terveyspalvelut tulevat muuttumaan niin palvelurakenteen kuin toiminnan sisällönkin osalta.

Uudistustyötä valmisteleva Satasoten ohjausryhmä toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden lisäksi toiminnan sisällön täytyy Satakunnassa muuttua. Julkisten yhtiöiden lisäksi kumppaneiksi sote-palveluita tuottamaan on sitoutettava kolmas sektori ja yksityiset palvelutuottajat.

– Palvelujen järjestäminen on tehtävä saatavuuden eli asiakkaan ja kuntalaisen näkökulmasta, ei ammattikeskeisesti tai noudattaen olemassa olevia kuntarajoja. Riittävän laajojen alueiden lisäksi toimivat palveluketjut edellyttävät uudenlaista ajattelua ja uusia avauksia: hyvinvointiasemia, liikkuvia palveluja, sähköisiä ja ennaltaehkäisevä palveluja sekä itsehoitomahdollisuuksia, tähdennetään julkisuuteen annetussa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto työllistää Satakunnassa nykyisellään 16 000 henkilöä. Heistä 75 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla. Rakenteiden uudistaminen tulee edellyttämään henkilöstöltä uusien toimintamallien omaksumista. Ne voivat poiketa siitä, miten he ovat tottuneet nykyisiä työnantajakunnissaan toimimaan.

Ohjausryhmä keskusteli maanantaina sote-palveluiden yhtiöittämismallista, Kelan roolista, erva-kysymyksestä sekä Satakunnan vetovoimaisuudesta.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat laadukkaiden lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen, kustannusten kasvun hillitseminen ja asiakkaan valinnanvapauden lisääminen.

Satasoten valmistelussa ovat mukana kaikki Satakunnan kunnat sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakuntaliitto.